Om filmstudion

Läs mer om föreningen, biografen och vår styrelse.

Om föreningen

Sundsvall Filmstudio är en ideell förening med syfte att ordna filmvisningar och främja intresset för film. Föreningen bildades i mars 2023 och verksamheten startade i september samma år. 

Organisationsnummer 802543-5127, bankgironummer 233-1728.

Föreningens stadgar: Stadgar Sundsvall Filmstudio 2024.pdf

Biografen

Bio Drakstaden ligger på Esplanaden 29 och har åtta salonger. Biografen drivs i regi av Folkets Hus Sundsvall och har ett nära samarbete med Quality Hotel Sundsvall och lobbybaren q.bar i samma hus.


Kontakt styrelsen

Här kan du se vilka som ingår i filmstudions styrelse. Kontakta oss gärna om du frågor eller filmförslag. Du når oss på e-post: sundsvall@filmstudio.se

Ordförande

Peter Nordlinder

Kassör

Björn Håkansson

Sekreterare

Lottie Eriksson

Ledamot

Carina Möllerberg (vice ordf.)

Ledamot

Catharina Levin

Ledamot

Svante Jansson

Ledamot

Fredrik Brunius

Ledamot

Lamiaa Alabdualla (suppleant)

Ledamot

Emma McKeogh (suppleant)